Poste Italiane SpA

 • Rank
 • Previous Rank
 • CEO
  Massimo Sarmi
 • Employees
  147821
 • Website
  www.poste.it